Polityka prywatności sklepu internetowego www.catofthemoon.com

 

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawienia w związku z ich przekazywaniem. 

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r.(„RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

 

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych jest Wioleta Panek prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocław o nr NIP: 9970082121 REGON: 101011994 Siedziba główna firmy zarejestrowana jest pod adresem Pieczyska 3, 98-400 Wieruszów NIP: 9970082121 REGON: 101011994

 

2. Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje Administrator danych osobowych Wioleta Panek. Możesz się z nią skontaktować mailowo pod adresem biuro@catofthemoon.com lub pisemnie na adres: Wioleta Panek, Pieczyska 3, 98-400 Wieruszów, dopisek: ochrona danych osobowych.

 

3. Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy tylko dane, które sam nam podałeś. Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

Przetwarzamy następujące dane osobowe : imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; nr. telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku reklamacji – zwrotu także nr rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot środków. W przypadku firm dodatkowymi danymi są nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

4. W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Z Twoich dane korzystamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym obsługi wymiany, reklamacji, czy zwrotu. A także aby móc się z Tobą skontaktować np. sprawach zamówienia, czy poprosić o wyrażenie opinii na temat naszych produktów. Korzystamy z nich także w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,promocjach i rabatach jeśli wyraziłeś na to zgodę.

5. Czy muszę podawać wam moje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale większość danych które nam podajesz są niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa,których musimy przestrzegać.

     

6. W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy kiedy jest to konieczne do zrealizowania umowy sprzedaży naszych produktów, czyli wtedy , gdy kupujesz w naszym sklepie: www.catofthemoon.com produkty i zakładasz konto klienta, lub kiedy dokonujesz zakupów bez zakładania konta, realizujesz tzw. szybkie zakupy. Przetwarzamy je także wtedy, kiedy składasz u nas zamówienie drogą mailową i wysyłasz do nas swoje dane korzystając z poczty mailowej. A także wtedy kiedy założyłeś konto lub rozpocząłeś tzw szybkie zakupy, ale ich nie dokończyłeś. W każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas i naszych produktach drogą elektroniczną w formie emaila/wiadomości SMS.

7. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1. zawarcie i realizacja umowy, lub

2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub

4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od

rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:

Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

8. Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.

4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

 

9.     Komu udostępnicie moje dane?

 

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 1. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży np. w przypadku gdy w Sklepie Internetowym składając zamówienia wybierzesz opcję dostawy przesyłką kurierską, wtedy Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku gdy , w Sklepie Internetowym skorzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe , wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 4. Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów takich jak firma hostingowa, czy biuro rachunkowe, w takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

10.Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?

Nie.

11. Jak chronicie moje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie rozwiązań technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym np. certyfikat SSL w procesie logowania i dokonywania zakupów w naszym Sklepie. Pracownicy którzy mają dostęp do tych danych mają podpisane z Administratorem danych upoważnienia do przetwarzania danych we wskazanym obszarze. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, a osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

12. Jakie są moje uprawnienia? Czyli prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 3. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

13. Pliki Cookies i dane eksploatacyjne.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 5. w przeglądarce Chrome

 6. w przeglądarce Firefox

 7. w przeglądarce Internet Explorer

 8. w przeglądarce Opera

 9. w przeglądarce Safari

 10. w przeglądarce Microsoft Edge

 11. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

  3. Certyfikat SSL.

POLITYKA PRYWATNOŚCI.PDF